Sustainability

Davamlı məhsul həlləri

İnsanlar və planet nəzərə alınaraq məhsul və proseslərin dizaynı.

Davamlı material təchizatı Micen, müştərilərimiz və maraqlı tərəflərimiz üçün əsas prioritetdir.

Yenilənə bilməyən mənbələr və ətraf mühitə təsirlərlə bağlı narahatlıqlar artdıqca, davamlı maddi qaynaqların müştərilər və digər maraqlı tərəflər üçün düşüncəli olduğunu başa düşürük. Bu əsas sahəni daha yaxşı həll etmək üçün Micen in İnnovasiya Mükəmməl Təşkilatı daxilində xüsusi məhsul davamlılığı qrupu yaratdıq.

Micen, xüsusən də plastik tullantıların təkrar emalı, azaldılması və daha dairəvi bir plastik iqtisadiyyatının təşviqi ilə əlaqədar olaraq, planetimizə qayğı göstərmək və ətraf mühitə təsirimizi azaltmaq üçün vədimizi gücləndirmək üçün həmfikir təşkilatlarla ortaqdır.

2.Sustainable product Solutions

Davamlı məhsul həlləri