Davamlılıq

Davamlı Məhsul Həlləri

İnsanları və planeti nəzərə alaraq məhsul və proseslərin dizaynı.

Dayanıqlı material təminatı Micen, müştərilərimiz və maraqlı tərəflərimiz üçün əsas prioritetdir.

Bərpa olunmayan qaynaqlar və ətraf mühitə təsirlərlə bağlı narahatlıqlar artdıqca biz başa düşürük ki, dayanıqlı material mənbələri müştərilər və digər maraqlı tərəflər üçün əsas məsələdir.Bu əsas sahəni daha yaxşı həll etmək üçün biz Micenin İnnovasiya Mükəmməlliyi Təşkilatı daxilində məhsulun davamlılığı üzrə xüsusi komanda yaratdıq.

Micen planetimizə qayğı göstərmək və ətraf mühitə təsirimizi azaltmaq, xüsusilə təkrar emal, plastik tullantıların azaldılması və daha dairəvi plastik iqtisadiyyatın təşviqi ilə bağlı öhdəliyimizi gücləndirmək üçün həmfikir təşkilatlarla tərəfdaşlıq edir.

2. Davamlı məhsul həlləri

Davamlı Məhsul Həlləri